O nowych technologiach, którym nie warto się opierać - Blaber